Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Astroloji Nasıl Çalışır, Dayanağı ve Kaynağı Nedir?

Astroloji; yıldızların hareketlerine göre hesaplama yaparak, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı hedefleyen bir düşünce sistemidir. Astrolojiyi oluşturan bileşenler; gezegenler, yıldızlar, elementler ve her biri farklı bir özelliği temsil eden evlerdir.

Bu alanda uzman olmak isteyen kişiler için programlan, astroloji eğitimleri bulunmaktadır. Kişiler bu eğitimler sayesinde astroloji biliminin avantajlı yanlarından yararlanabilmekte, hayat planı yapabilmekte ve çevresindeki insanların kişilikleri hakkında fikir yürütebilmektedir.

Astroloji, pek çok farklı bilim dalından güç almaktadır. Matematik, astronomi gibi bilim dalları, astrolojiye kaynak oluşturmaktadır. Doğum haritası adı verilen sistemler, matematik hesaplamaları ile oluşturulmaktadır.

Astroloji Nasıl Çalışmaktadır?

Astroloji, astrologlar tarafından yürütülen bilimsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Astrolojinin çalışma prensipleri, kişiye özel haritalar ve programlar oluşturarak; kişilerin geleceği hakkında tahminler yürütme sistemlerine dayanmaktadır.

Astroloji, gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olayların bağlantısını araştırmaktadır. Bunu yaparken, gezegenlerden ve yıldızlardan yararlanmaktadır. Astroloji bilimi sayesinde kişiler, gelecekleri hakkında fikir sahibi olabilmekte ve bu doğrultuda planlamalar yapabilmektedir.

Çocuklar için çıkarılan doğum haritaları sayesinde, çocukların geleceğine yön verilmekte ve becerileri bu doğrultuda geliştirilmektedir. Çocukların veya yetişkinlerin doğum haritasını çıkarmak için ileri seviye astroloji eğitimi almaya gerek yoktur. Hemen hemen herkes, astrologların yayınladığı yönergeler sayesinde doğum haritaları oluşturabilmektedir.

Astrolojinin Tarihçesi

Astrolojinin tarihi, yazının bulunmasından çok daha öncelere dayanmaktadır. Tarihin her döneminde insanlar, gökyüzündeki cisimleri merak etmiş ve bu konuda araştırmalar yapmıştır. Tarihsel bir birikim olan astroloji, gökyüzünün incelenmeye başladığı ilk yıllara kadar uzanmaktadır.

MÖ 4000 ve MÖ 1000 yılları arasında, Mezopotamya bölgesinde yaşayan insanlar; ayın günlük hareketini ve evrelerini detaylı bir şekilde incelemişlerdir. Daha sonra bu evrelerin insan davranışları üzerinde etkisi olduğunu düşünerek, elde ettikleri verileri insanlar üzerine genellemişlerdir.

Helenistik dönemde, Mısır ve Yunan astrolojisi olarak adlandırılan bu bilim, bireylerin ve kralların akıbeti hakkında yorum yapmak amacıyla kullanılmıştı. Astroloji; bu birikim ve tarihsel hazine sayesinde, günümüzde de geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Astrolojinin Kaynağı Nedir?

Astroloji, pek çok bilim insanının değerli görüşlerinden ve uygarlıkların kültürel değerlerinden kaynak alan bir düşünce sistemidir. Bu kaynaklar bilimsel süreçler ile analiz edilmese de çoğunlukla işe yaramaktadır. Aristo, Farabi, İbn-i Haldun gibi filozoflar; astrolojiyi pozitif bir bilim olarak nitelendirmektedir.

Eski bilim insanlarına göre astroloji, maddi süreçlerin manevî süreçlerle irtibata geçmesidir. Antik dönem, Rönesans ve Orta çağ astrologları; astrolojinin insanın karanlık yolunu aydınlatan bir bilim olduğunu söylemişlerdir. Bu çağlarda astroloji, kişilerin geleceğine ve günlük hayatına yön veren en önemli bilim dalıd8r

Astroloji, günümüzde ise birçok pozitif bilimle birlikte çalışmaktadır. Tıp, fizyoloji, psikoloji, matematik ve benzeri bilim dalları; astrolojinin kaynağını oluşturmaktadır. Astrolojinin kaynak aldığı en önemli bilim dalı ise elbette ki astronomidir. Gezegenlerin konumları ve hareketleri, astroloji bilimi için önem arz etmektedir.

Astroloji Bir Bilim Dalı Mıdır?

Astrolojinin bir bilim dalı olup olmadığı, henüz netleştirilmemiş bir konudur. Bununla beraber astrolojinin pozitif bir bilim dalı olduğunu açıklayan pek çok kanıt bulunmaktadır. Gökbilimci ve astrofizikçi Dr. Percy Seymour, yaptığı araştırmalar sonucunda; güneş, ay ve diğer gezegenlerin dünya üzerine manyetik sinyaller gönderdiğini kanıtlamıştır.

Dr. Jane Blizard’ın yürüttüğü araştırmalar ise gezegenler arasındaki manyetik enerjilerin dünya üzerindeki cisimleri etkilediğini söylemektedir. Güneş alanında gerçekleşen manyetik değişmeler, insanların karar verme mekanizması ve duygu durumları üzerinde etkili olmaktadır.

BAŞVURU / KAYIT FORMU


    Giriş Yap